Hem

EKODEMIEN SVERIGE AB

Följ oss på Facebook
Följ oss på LinkedIn

Välkommen till Ekodemien Sverige AB!

Akademin för Ekonomer

 

Ekodemiens affärside

"Ekodemien erbjuder utbildningar, kurser och seminarier inom det företagsekonomiska området som motsvarar näringslivets efterfrågan av ekonomisk kompetens. Målgruppen är privatpersoner, mindre och medelstora företag i Botkyrka och Nynäshamn. Kurserna är en blandning av det bästa från två världar, den traditionella skolan och framtidens skola. Kurserna genomförs med dagens moderna teknik kombinerat med professionella utbildare och till mycket konkurrenskraftiga priser."

 

Hur fungerar det?

Ekodemien är utbildningsföretaget i Nynäshamn som utgår ifrån individens motivation och vilja att utvecklas. Vårt mål är att utveckla individens och företagens kompetens inom det ekonomiska området. Våra kurser är en kombination av modern webbutbildning och lärarledd undervisning i lektionssal (work shops) Vi anser att det är det mest moderna, tidseffektiva och flexibla sättet att bedriva undervisning på och som tilltalar den som vill studera effektivt och samtidigt få tid över till familj, vänner och fritidsintressen. Fördelen är att man kan själva välja när, varifrån, vilka tider samt hur man vill studera. Till sin hjälp har man datorn, surfplattan eller mobilen och givetvis även ett läomedel. Vid vissa tillfällen är man sedan med på våra "work shops" en sammankomst där deltagarna tillsammans med utbildaren går igenom delar av kursen som varit och delar som kommer framöver. Vilka "work shops" man som deltagare vill komma på bestämmer man själv. Vi skickar ut meddelande om innehåll, tid och plats i god tid innan träffarna. Man skulle kunna säga att ide´n med work shops" är att man samlar deltagargruppen för genomgång av viktiga, svårare moment i kursen och här ges deltagarna möjlighet till att kommunicera direkt med utbildaren och tvärtom. Övrig tid studerar man med hjälp av kurslitteraturen och de övningsuppgifter som utbildaren mailar över på datorn. Återkoppling av övningarna sker fortlöpande vartefter de genomförts och under hela kursen gång har man möjlighet att kontakta utbildaren via sin dator, surfplatta eller mobil. Vi har även traditionella kurser med lärarledd undervisning i lektionssal, flertalet på intensivnivå. Efter varje avslutad kurs får deltagana ett intyg på sitt deltagande samt en beskrivning av kursinnehållet.

 

Vad kräver vi av våra deltagare?

Denna nya moderna form av utbildning passar kanske inte alla, vi är ju trots allt olika som individer. Fördelarna är flexibiliteten, man slipper alla onödiga resor, man behöver inte prioritera bort andra saker man skulle kunnat eller velat gjort och vid våra "work shops" ligger all fokus på det som är svårt eller viktigt.Den här formen av utbildning ställer givetvis även krav på dig som deltagare. Du skall vara motiverad och fokuserad på att vilja lära dig ekonomi, du måste ha diciplin att göra dina hemuppgifter, även när du själv ansvarar för att de görs, men framför allt handlar det om viljan att klara av nya utmaningar. Du måste helt enkelt vilja lära in för vi är bara proffs på att lära ut.

Vilka är vi inom Ekodemien?

Vi är ett litet gäng utvalda konsulter som idag är eller varit verksamma inom det svenska skolväsendet. Vi är alla egna företagare och vi har lång erfarenhet av utbildning inom ämnet företagsekonomi. Som pedagoger får vi ständig bekräftelse på vår kompetens. Detta från alla våra kursdeltagare, år efter år, kurs efter kurs.

 

Till sist

Att gå på kurs med oss skall förutom kunskaperna även vara en trevlig upplevelse och ett minne för livet. För att skapa en trygg och bra upplevelse så har vi valt att genomföra våra "work shops" i mindre grupper, detta gäller även vid våra lärarledda kurser som vi har i lektionssal, detta för att alla skall känna att dom hänger med. Det ges gott om tid för beskrivningar, övningar, frågor och svar och när man känner dig sugen, så finns alltid kaffe/te, smörgåsar, färsk frukt och andra kolhydrater utan kostnad för dig som deltagare. Våra "work shops" genomförs på flera olika platser i Stockholm, Botkyrka och centralt i Nynäshamn

Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!

Copyright 2018 © All Rights Reserved / Ekodemien Sverige AB