Kurser & Seminarier
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!
Ekodemien Sverige AB - Intensivkurser och seminarier med focus på företagsekonomi!

Kurser - 2018

 • Redovisningsekonom 120 tim
 • Ekonomiassistent 48 tim
 • Ekonomi grundkurs 24 tim
 • Bokföring grundkurs 24 tim
 • Bokföring & bokslut 24 tim
 • Affärsjuridik 24 tim
 • Driva eget företag 24 tim

EKODEMIEN SVERIGE AB

Följ oss på Facebook
Följ oss på LinkedIn

Ekodemien - Kurser & Seminarier

Här nedan finner du några av våra inplanerade kurser för 2018.

Vi startade våra kurser 2015 och har nu kurser i Botkyrka och Nynäshamn året runt.

Vi har kurser för privatpersoner och skräddarsydda paketlösningar för mindre och medelstora företag till förmånliga priser.

Vi kan även komma till ert företag och erbjuda en spännande, lärorik och annorlunda "Kick off" med tema ekonomi.

Inga förkunskaper krävs på kurserna men vi ser gärna att deltagarna har en stark motivation vid deltagandet på kurserna

 

Diplomerad redovisningsekonom

"Vårt flaggskepp och favoriten hos rekryteringsbolagen"

 

Målgrupp

Det här är den mest kompletta kursen i företagsekonomi och är till för för dig som vill ha full kontroll över siffrorna och som vill kunna ta fullt ansvar över bolagets ekonomiska rutiner. Efter denna kurs blir du diplomerad redovisningsekonom, en utbildning som öppnar många dörrar på svenska arbetsmarknaden. För att bli diplomerad måste du geomgå ett skriftligt prov samt göra en uppsats i ämnet ekonomi. Kursen passar även dig som planerar att starta en egen bokföringsbyrå eller dig som vill ha en utbildning som ger just de kunskaper som efterfrågas mest på arbetsmarknaden idag och i framtiden.

 

Kursinnehåll

Ekonomiska begrepp, de svenska bolagsformerna, löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, grundläggande skatterätt, budgetering, kalkylering, prissättning och räkenskapsanalys. avskrivningar, periodiseringar, traktamenten och förmåner, Bolagsverkets och Skatteverkets blanketter. Allmän avtalsrätt, krediträttsrutiner samt dokumentkunskap.

 

Arbetssätt

Teori i lektionssal varvas med workshops och en hel del hemuppgifter med egen dator.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 120 timmar varav 60 timmar i våra lokaler och resterande 60 timmar löser du uppgifter vid egen dator, surfplattan eller mobilen, när du vill och därifrån du vill. För att bli diplomerad krävs ett godkänt prov samt ettuppsatsarbete.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Stockholm, Botkyrka eller Nynäshamn på kvällstid

 

Kurslitteratur

Vi använder litteratur från från Björn Lundén och Liber ekonomi.

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 18.000:- SEK exklusive moms och litteratur. Kan delbetalas, varav första betalningen skall vara betald innan första lektionspasset.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

Ekonomiassistent

"Populär hos bemanningsbolagen"

 

Målgrupp

Det här är kursen för dig som vill som vill kunna arbeta med de flesta dagliga arbetsuppgifterna på en ekonomiavdelning, att bli spindeln i nätet. Kursen är även lämplig för dig som vill uppdatera gamla kunskaper i ämnet ekonomi. Det är en bra kurs för dig som aldrig tidigare läst ekonomi men som nu har bestämt dig för en helt ny karriär i arbetslivet. Vill du ha ett arbete med många spännande arbetsuppgifter är detta kursen som ger kunskaper som efterfrågas av många arbetsgivare idag.

Kursinnehåll

Ekonomiska begreppens rätta betydelse, våra bolagsformer, löpande bokföring, regler gällande moms, egenavgifter, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt. Traktamenten och förmåner. Hantering av kundfordringar och leverantörsskulder, grunderna i bokslutsprocessen. Vissa regler inom krediträtten.

 

Arbetssätt

Teori i lektionssal varvas med workshops och en hel del hemuppgifter med egen dator.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 48 timmar varav 24 timmar i våra lokaler och resterande 24 timmar löser du uppgifter vid egen dator,

surfplattan eller mobilen, när du vill och därifrån du vill.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Botkyrka eller Nynäshamn på kvällstid eller intensivt under 3 helger

 

Kurslitteratur

Vi samarbetar med Björn Lundén och Liber ekonomi.

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 6.000:- SEK exklusive moms och litteratur. Kan delbetalas, varav första betalningen skall vara betald innan första lektionspasset.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

Ekonomi grundkurs

"En kurs som alla borde gå på"

 

Målgrupp

Det här är kursen för dig som aldrig tidigare studerat ekonomi och som tyckt att siffror är svårt och tråkigt, men nu upptäckt att dina arbetsuppgifter kräver kunskaper i ekonomi som du saknar. Nu har du chans att lära dig ämnet från grunden. Dina nya kunskaper öppnar dörren för nya möjligheter och nya spännande arbetsuppgifter. Denna kurs är även lämplig för dig som läst ekonomi för länge sedan och nu vill uppdatera din kunskapsnivå. En mycket lärorik orienteringskurs i ekonomi.

 

Kursinnehåll

Ekonomiska begreppens innebörd, skillnader och likheter mellan de olika bolagsformerna, grunderna i löpande bokföring, budgetering, kalkylering, prissättning och en introduktion till juridikens värld.

 

Arbetssätt

Teori varvas med workshops och hemuppgifter med egen dator. Denna kurs erbjuds även som ren webbkurs.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 24 timmar varav 12 timmar i våra lokaler och resterande 12 timmar löser du uppgifter vid egen dator, surfplattan eller mobilen, när du vill och därifrån du vill.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler I Botkyrka eller Nynäshamn på kvällstid eller intensivt under 2 helger

 

Kurslitteratur

I denna kurs använder vi boken Företagsekonomi, handbok för icke-ekonomer från Björn Lundén information.

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 3.600:- SEK exklusive moms och litteratur. Delbetalning är möjlig.

Avgiften för kursen är 2.600:- SEK exklusive moms och litteratur om du väljer den som ren webbkurs.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

 

Bokföring grundkurs

"För dig som gillar siffror"

 

Målgrupp

Det här är kursen för dig som vill lära dig bokföring från grunden. Kursen vänder sig till dig som vill kunna sköta ett mindre företags löpande bokföring, eller till dig som planerar att starta ett eget företag och vill ha kontroll över din bokföring själv. Den här kursen är även bra för dig som läst ekonomi tidigare men som nu vill uppdatera dina bokföringskunskaper.

 

Kursinnehåll

Ekonomiska begreppen, löpande bokföring i olika bolagsformer, baskontoplanen, skatter, avgifter och momshantering, introduktion till arbetet med att upprätta ett färdigt bokslut.

 

Arbetssätt

Teori varvas med workshops och hemuppgifter med egen dator. Denna kurs erbjuds även som ren webbkurs.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 24 timmar varav 12 timmar i våra lokaler och resterande 12 timmar löser du uppgifter vid egen dator,

surfplattan eller mobilen när du vill och därifrån du vill.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Botkyrka eller Nynädhamn kvällstid eller intensivt under 2 helger

 

Kurslitteratur

Observera att kursmaterialet i denna kurs ingår i avgiften!

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 3.600:- SEK exklusive moms. Delbetalning är möjlig.

Avgiften för kursen är 2.600:- SEK exklusive moms om du väljer den som ren webbkurs.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

Bokföring & bokslut

"För dig som vill kunna ännu mer om siffror"

 

Målgrupp

Det här är kursen för dig som behärskar grunderna i den löpande bokföringen, du kanske arbetar med bokföring dagligen men vill gå vidare i dina kunskaper till att nu själv kunna sköta bokslutsarbetet. Du kanske är egen företagare som varje år lämnar över bokföringen till en byrå som sedan gör ditt bokslut och deklaration, men nu vill du kunna göra bokslutet själv. Den här kursen är även bra för dig som tidigare läst företagsekonomi men som vill fördjupa dig i bokslutsprocessen.

 

Kursinnehåll

Bokföringsrutiner i olika bolagsformer, av- och nedskrivningar, periodiseringar, skatteregler gällande förmåner, traktamenten, lagervärdering och anläggningsregister. Bokslutsarbetet i våra företagsformer. Introduktion till årsredovisningen. Filimport och filexport till revisor eller Skatteverket. Grunderna i deklarationsarbetet.

 

Arbetssätt

Teori i lektionssal varvas med workshops och hemuppgifter med egen dator.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 24 timmar varav 12 timmar i våra lokaler och resterande 12 timmar löser du uppgifter vid egen dator,

surfplattaneller mobilen när du vill och därifrån du vill.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Botkyrka eller Nynäshamn på kvällstid eller intensivt under 2 helger

 

Kurslitteratur

Vi arbetar med bokföring från början från Björn Lundén information och eget material.

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 3.600:- SEK exklusive moms och litteratur. Delbetalning är möjlig.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

 

Affärsjuridik

"För dig som vill undvika misstagen"

 

Målgrupp

Det här är kursen för dig som redan är företagare, eller för dig som har ekonomiska arbetsuppgifter i ett företag och som emellanåt kommer i kontakt med juridisk problematik. Juridik och ekonomi är olika språk och det är då viktigt att kunna förstå och tolka ordens betydelse rätt, detta inte minst då felaktiga tolkningar kan leda till felaktiga beslut, vilka kan få ekonomiska konsekvenser för bolaget.

 

Kursinnehåll

Orientering i det juridiska språket, Allmän avtalsrätt, köprätt, rättigheter och skyldigheter inom konsumentlagstiftningen. Att upprätta ett kompanjonsavtal, arbetstagare och uppdragstagare, krediträtt, skadestånd och tvister inför domstol. Du får även en introduktion till Skatteverkets regelverk.

 

Arbetssätt

Teori varvas med workshops och hemuppgifter med egen dator. Denna kurs erbjuds även som ren webbkurs.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 24 timmar varav 12 timmar i våra lokaler och resterande 12 timmar löser du uppgifter vid egen dator,

surfplattan eller mobilen när du vill och därifrån du vill.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Botkyrka eller Nynäshamn på kvällstid eller intensivt under 2 helger

 

Kurslitteratur

I denna kurs använder vi boken Affärsjuridiska problem från Liber ekonomi.

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 3.600:- SEK exklusive moms och litteratur. Delbetalning är möjlig.

Avgiften för kursen är 2.600:- SEK exklusive moms och litteratur om du väljer den som ren webbkurs.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

Driva eget företag

"Företagarens körkort"

 

Målgrupp

Det här är kursen för dig som tänker starta, eller redan har startat ett eget företag och vill vara förberedd inför "sanningens minut" då ditt första möte med dina kunder sker. Det är många saker man ska ha kontroll över som företagare och en hel del skyldigheter med. För att förhindra att ramla ner i fallgroparna direkt så är denna introduktionskurs matnyttig oavsett företagside och bransch. En "måste kurs" enligt många tidigare kursdeltagare.

 

Kursinnehåll

Ekonomiska begreppens betydelse, budgetering, kalkylering och prissättning av dina varor eller tjänster. Skatter och avgifter, regler som gäller din bokföring och deklaration och hur du ska hantera din momsskyldighet. Du får även en introduktion till Skatteverkets regelverk.

 

Arbetssätt

Teori varvas med workshops och hemuppgifter med egen dator. Denna kurs erbjuds även som ren webbkurs.

 

Kursens omfattning

Kursen omfattar totalt 24 timmar varav 12 timmar i våra lokaler och resterande 12 timmar löser du uppgifter vid egen dator,

surfplattan eller mobilen när du vill och därifrån du vill.

 

Kurstider

Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Botkyrka eller Nynäshamn på kvällstid eller intensivt under 2 helger

 

Kurslitteratur

I denna kurs använder vi boken Starta & driva företag från Björn Lundén information.

 

Kursavgift

Avgiften för kursen är 3.600:- SEK exklusive moms och litteratur. Delbetalning är möjlig.

Avgiften för kursen är 2.600:- SEK exklusive moms och litteratur om du väljer den som ren webbkurs.

 

Övrigt

 • Kaffe/the, smörgås samt frukt ingår utan kostnad.
 • Intyg med detaljerad kursbeskrivning erhålls efter avslutad kurs.

Copyright 2018 © All Rights Reserved / Ekodemien Sverige AB